Epigon S.A.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Epigon S.A. 29 czerwca 2016

Zarząd Spółki Epigon S.A. (dalej "Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2016 roku w Gdyni.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Epigon S.A. na dzień 29 czerwca 2016 roku

Zarząd "Epigon" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. Śląskiej 18, 81-319 Gdynia zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000293627 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. (Dz.U. 2013 r., poz. 1030) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 r. o godzinie 11:00 w Gdyni, w Kancelarii Notarialnej Anny Elżbiety Wiśniewskiej, przy ul. Świętojańskiej nr 69 lok. 1 w Gdyni ("Walne Zgromadzenie"), z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej...

Kontakt z Biurem

 tel.: 58/ 736 32 50
fax: 58/ 736 32 60

wszystkie dane kontaktowe

 

Galeria

galeria produktów