Epigon S.A.

Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku

Zarząd EPIGON S.A. niniejszym przedstawia raport kwartalny za I kwartał 2016 roku.

Pobierz plik z raportem kwartalnym

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Epigon S.A. na dzień 30 maja 2016 roku

Zarząd "Epigon" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni przy ul. Śląskiej 18, 81-319 Gdynia zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000293627 ("Spółka"), działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych (tekst. jedn., Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późń. zm.) ("KSH") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 30 maja 2016 r. o godzinie 11:00 w Gdyni, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Łukasza Kureckiego, przy Placu Kaszubskim numer 13 lokal 7, ("Walne Zgromadzenie") z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej...

Kontakt z Biurem

 tel.: 58/ 736 32 50
fax: 58/ 736 32 60

wszystkie dane kontaktowe

 

Galeria

galeria produktów