Epigon S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Epigon S.A. na dzień 29 czerwca 2016 roku

Zarząd "Epigon" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. Śląskiej 18, 81-319 Gdynia zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000293627 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. (Dz.U. 2013 r., poz. 1030) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 r. o godzinie 11:00 w Gdyni, w Kancelarii Notarialnej Anny Elżbiety Wiśniewskiej, przy ul. Świętojańskiej nr 69 lok. 1 w Gdyni ("Walne Zgromadzenie"), z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej...

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Epigon S.A.

Zarząd Spółki Epigon S.A. (dalej "Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30 maja 2016 roku w Gdyni.

Czytaj więcej...

Kontakt z Biurem

 tel.: 58/ 736 32 50
fax: 58/ 736 32 60

wszystkie dane kontaktowe

 

Galeria

galeria produktów